Mormoons Tabernakelkoor: “Truth is Marching”

7 april 2011 § 2 reacties

Een muziekvideo over Jezus Christus, het Mormoonse Tabernakelkoor, Gordon B. Hinckley, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Desmond Tutu en Aung San Suu Kyimet.

Mormoonse schriftuur en profetische vermaningen dringen krachtig aan op sociale rechtvaardigheid, vrede, gelijkheid, democratie, mensenrechten, en zorg voor het milieu.
Heiligen der laatste dagen worden aangespoord hun “stem lang en luid (te) verheffen om het welzijn der armen en behoeftigen te bepleiten.” (Leer en Verbonden 124:75), en in gerechtigheid te leven zodat ook van ons gezegd mag worden: “er was geen arme onder hen.” (Mozes 7:18)
Ons is geboden: “Verwerpt daarom oorlog en verkondigt vrede.” (Leer en Verbonden 98:16)
Het Boek van Mormon wijst op “een streng gebod in alle gemeenten”, “dat er gelijkheid onder alle mensen moest zijn.” (Mosiah 27:3), een gelijkheid die volgens Nephi geldt voor allen “hetzij zwarte of blanke, dienstknecht of vrije, man of vrouw.” (2 Nephi 26:33)
Er is een duidelijke schriftuurlijke aanbeveling voor democratie, grondrechten en mensenrechten. (Mosiah 29:26, Leer en Verbonden 98:5, 101:77), en een evenduidelijke veroordeling van ongelijkheid, uitbuiting, onderdrukking en geweld. (2 Nephi 20:1-2, 3 Nephi 24:5, Leer en Verbonden 38:26, Mozes 8:28)
Ook de zorg voor het milieu, God’s schepping, heeft een schriftuurlijke basis: “want het werd geschapen met het oogmerk om met oordeel te worden gebruikt, niet overmatig.” (Leer en Verbonden 59:20)

Als heiligen der laatste dagen zoeken we de bevestiging van de geest, en gesterkt door leringen van kerkelijke leiders, streven we er naar gelijkheid en gerechtigheid in de maatschappij tot stand te brengen.

Heiligen der laatste dagen bouwen voort op de mormoonse traditie van een “alternatieve levensvisie, waarin geen plaats is voor onrechtvaardigheid en onderdrukking, armoede en onwetendheid, een samenleving waar mannen en vrouwen elkaar zien als broeders en zusters.” (Alexander Morrison, Church news 14 Oct.1995) Het Mormonisme biedt aldus een levensvisie waarin geen plaats is voor onwetendheid. In onze keuzevrijheid is geen keuze méér verwijtbaar dan het niet willen weten.

Onze kerkelijke leiders dringen er op aan die levensvisie in praktijk te brengen d.m.v. “aktieve deelname aan het politieke, bestuurlijke, en maatschappelijke leven”, “met evangeliebeginselen als uitgangspunt, en in samenwerking met anderen met een overeenkomstige visie.” (Brief van het Eerste Presidentschap, 15 Jan.1998, Ensign Apr.1998)

Advertentie

Getagd: , , , , , ,

§ 2 Reacties op Mormoons Tabernakelkoor: “Truth is Marching”

  • robert poort schreef:

    Een prachtige video die inhoudelijk en technisch goed in elkaar zit. In politiek-conservatieve kringen in Amerika wordt dr. Martin Luther King dikwijls slechts schoorvoetend als positief historisch rolmodel aanvaard, en dat is zorgwekkend. Een zwarte president in het witte huis wordt door veel conservatieve amerikanen met argwaan bekeken, en dat wordt op z’n beurt dan weer handig uitgebuit door extreem rechtse politici. Veel blanke amerikanen twijfelen er zelfs aan dat Barack Obama amerikaan is – of kan zijn – er je kan er gif op innemen dat dr. Martin Luther King destijds ook als on-amerikaans werd beschouwd door dergelijke mensen. Ik vind deze video dan ook heel nuttig om zich ondubbelzinnig van dergelijke denkbeelden te distancieren, en dr. Martin Luther King en anderen lof toe te zingen als moedige volgelingen van Christus: Glory halleluja !

  • Astrid Vreven-Heeren schreef:

    Hele mooie video. Strijdlustig en ontroerend tegelijk. Ik had het als eens op facebook gezet en zou willen dat het permanent bovenaan bleef staan. En wat jammer toch dat er zo weinig reakties op zo’n filmpje komen. Het lijkt alsof mensen de dialoog uit de weggaan, liever naar grappige filmpjes kijken dan naar die waar je over na gaat denken.
    De mensen in de kerk zijn heel aardig, lief en vooral onderling heel sociaal maar het moet allemaal niet te moeilijk worden want dan wordt erover heen gepraat.
    Daarom ben ik ook zo blij met de mormoonse arbeider. Ik hoop dat er nog veel mensen komen mee praten.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Wat is dit?

Je leest nu Mormoons Tabernakelkoor: “Truth is Marching” voor De Mormoonse Arbeider.

Meta

%d bloggers liken dit: