De geweldloze Artikelen des Geloofs

1 juni 2011 § 3 reacties

Dertien verklaringen die de fundamentele geloofspunten omschrijven van de ‘satyagraha der laatste dagen’ beweging zowel binnen als buiten de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen:

1. Wij geloven dat we allen zonen en dochters van hemelse ouders zijn met een goddelijke natuur en bestemming. We geloven de woorden van onze broeder Jezus Christus, de Vredesprins, en we geloven in de Heilige Geest die allen leert tot Jezus te komen en Zijn voorbeeld te volgen.

2. Wij geloven dat mannen en vrouwen door de eeuwen heen ernstige gewelddadige misdaden hebben gepleegd, dat zij zich verheugden in bloedvergieten, en dat het gehele nageslacht van Adam en Eva daarom nodeloos heeft moeten lijden.

3. Wij geloven dat door de verzoenende en voorbeeldige offerande van Christus, de gehele mensheid kan worden verzoend met God en met elkaar, door de beginselen van waarheid en geweldloosheid in hun eigen leven toe te passen.

4. Wij geloven dat de eerste beginselen en verordeningen van een satyagraha der laatste dagen door Jezus Christus werden onderwezen in de bergrede: ten eerste, zalig die in God geloven, want hunner is het koninkrijk der hemelen op aarde; ten tweede, zalig die zich bekeren, en hun hart verzachten, want zij zullen vertroost worden; ten derde, zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, die de geweldspiraal hebben gebroken door hun verdrukker te bekeren; ten vierde, zalig de reinen van hart, wiens daden door de Heilige Geest geleid worden, want zij zullen God zien in een ieder door wie hij zich zal openbaren, en zij zullen zien dat een ander, die God eveneens liefheeft, een mens als hen zelf is.

5. Wij geloven dat velen werden geroepen, maar weinigen gekozen. Door droevige ervaring hebben wij geleerd, dat het in de natuur en de neiging van bijna alle mensen ligt, dat, zodra zij enig gezag verkrijgen – zoals zij veronderstellen – zij onmiddellijk beginnen onrechtvaardige heerschappij uit te oefenen.

6. Wij geloven in dezelfde geweldloosheid die in de vroegchristelijke kerk bestond, namelijk: “En aan degenen die ons vragen van waar wij komen, of wie onze stichter is, antwoorden we dat we kwamen, in overeenstemming met de raadgevingen van Jezus, om onze vijandige en beledigende zwaarden in ploegscharen, en de speren die voorheen voor oorlogsvoering werden gebruikt tot snoeischaren om te smelten. want we nemen niet langer het zwaard op tegen enige natie, noch leren we nog langer oorlogsvoering, omdat we vredeskinderen zijn geworden, in Jezus naam, die onze leidsman is.” – Origen of Alexandria (185-254 AD).

7. Wij geloven dat de vrucht van de geest vrede is en dat we door de geest mogen ontvangen: de gave van talen, profetie, openbaring, visioenen, gezondmaking, uitlegging van talen, teneinde gerechtigheid in de wereld te bevorderen. Om met Mohandas Gandhi te spreken: ‘niet gevraagd, niet verkregen’.

8. Wij geloven dat de Bijbel het woord van God is, voor zover die wijs is uitgelegd; wij geloven ook dat het Boek van Mormon het woord van God is omdat deze ons leert, door de oorlogen die tot de vernietiging van haar volkeren leidden, dat ook wij onze wapens moeten neerleggen. Het is een tweede getuige aan de laatste generatie van Joden en niet-Joden dat God, door ons, zijn vredesverbonden wil herstellen alvorens de komst van onze broeder, meester en Koning.

9. Wij geloven alles wat God heeft geopenbaard, alles wat Hij nu openbaart, en wij geloven dat Hij nog vele grote en belangrijke dingen aangaande het koninkrijk Gods zal openbaren. Wij geloven ook dat het Koninkrijk Gods binnnen in ons gevonden kan worden en dat door ons, een Nieuw Jeruzalem – een stad van vrede en heiligheid – zal worden gebouwd.

10. Wij geloven dat God zijn verbonden heeft hersteld, en dat alle volkeren die door oorlog, hongersnood en ziekten werden uiteengedreven, ééns huiswaarts zullen moeten gaan onder rechtvaardige voorwaarden. Wij geloven ook dat door de werking der heiligheid in onze huidige tempels, we momenteel tot één eeuwige familie worden verenigd onder de banier van vrijheid en gerechtigheid voor allen; dat vele Zion gemeenschappen, voorbeeldige ‘verhoogde steden’ op het Amerikaanse continent moeten worden gebouwd, als wel op alle overige continenten en dat deze voorbeeldige modelgemeenschappen overal moeten worden gesticht waar mensen met een gebroken hart en een verslagen geest worden aangetroffen; en dat Christus – na een afdoende voorbereiding van alle volkeren – persoonlijk op aarde zal regeren; en dat de aarde moet worden gered van degradatie van het milieu en dat door onze bewuste pogingen daartoe we in staat zullen zijn om goede verantwoording af te leggen van ons rentmeesterschap over deze aardse school en speelplaats.

11. Wij eisen het goed recht de almachtige God te aanbidden volgens de stem van ons eigen geweten, en kennen alle mensen hetzelfde goed recht toe: laat hen aanbidden hoe, waar of wat zij willen – maar laat geen enkele man of vrouw inbreuk doen op de rechten van wie dan ook. God is geen aannemer des persoons.

12. Wij geloven onderdanig te moeten zijn aan koningen, presidenten, heersers en magistraten, door het gehoorzamen, eerbiedigen en hooghouden van de wet, en wij geloven dat burgerlijke ongehoorzaamheid gerechtvaardigd is wanneer enige vorm van overheid – zij het van kerkelijke, politieke of economische aard – ons zou dwingen om tegen ons geweten in te handelen, of in geval van het ontbreken van wettelijke mogelijkheden om onrechtvaardigheid te bestrijden.

13. Wij geloven eerlijk te moeten zijn, trouw, kuis, welwillend, deugdzaam, en goed te moeten doen aan alle mensen; ja, we mogen zeggen dat we de aansporing van Paulus volgen: wij geloven alles, wij hopen alles, wij hebben veel verdragen en hopen alles te kunnen verdragen. Als er iets deugdzaam, liefelijk, of eerzaam of prijzenswaardig is, dan streven wij dat na.

Lees meer op de nederlandstalige site van Satyagraha der Laatste Dagen (klik hier).

Dit betreft een geweldloze parodie op de officiele Artikelen des Geloofs van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. zie: http://www.kerkvanjezuschristus.nl/wij-geloven/belangrijke-geloofspunten/geloofsartikelen.html

Advertentie

§ 3 Reacties op De geweldloze Artikelen des Geloofs

  • Marco Meiling schreef:

    Mooi stuk, alleen jammer dat het voor een Jeugdwerk-kind niet te onthouden is 😉

  • guest schreef:

    Wel een beetje misleidend dat Joseph Smith hierboven staat afgebeeld, alsof hij dit geschreven zou hebben

  • Robert Poort schreef:

    Deze alternatieve verklaring is uiteraard een parodie op de originele versie. Wellicht zullen niet-mormonen die dit lezen dat niet opmerken, reden waarom ik er voor de duidelijkheid zojuist een korte toelichting aan toevoegde. Dank voor de reactie.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Wat is dit?

Je leest nu De geweldloze Artikelen des Geloofs voor De Mormoonse Arbeider.

Meta

%d bloggers liken dit: